จำนำรถยนต์

รับจำนำรถราชบุรี กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี
     
 
Search

เอกสารที่ต้องใช้

 


เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ สำหรับจำนำรถจอดมีเล่ม

 1. สมุดคู่มือทะเบียนรถ
 2. สำเนาบัตรประชาชนตัว
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ สำหรับจำนำจอดรถไม่มีเล่ม

 1. สัญญาเช่าซื้อ
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. ใบเสร็จค่างวด

 

เอกสารสำคัญที่ต้องใช้ สำหรับจำนำมอเตอร์ไซค์ Bigbike

 1. เอกสารอินวอยรถ / ใบเสร็จสรรพสามิตร
 2. สมุดคู่มือทะเบียนรถ (ถ้ามี)
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 

x